od: 2006-10-10
suma odsłon: 1971881
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Przedmiot działalności
2011-06-08 09:11 wykonał: Joanna Korpalska typ akcji: Edycja artykułu
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

 

1.       
38.11.Z
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
2.       
38.12.Z
Zbieranie odpadów niebezpiecznych
3.       
38.21.Z
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
4.       
38.22.Z
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
5.       
38.31.Z
Demontaż wyrobów zużytych
6.       
38.32.Z
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
7.       
39.00.Z
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami
8.       
41.20.Z
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
9.       
42.11.Z
Roboty związane z budową dróg i autostrad
10 
45.20.Z
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
11 
46.77.Z
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
12 
49.39.Z
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
13 
49.41.Z
Transport drogowy towarów
14 
73.12.D
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w pozostałych mediach
15 
77.11.Z
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
16 
77.12.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych
z wyłączeniem motocykli
17 
77.39.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
18 
81.10.Z
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku
w budynkach
19 
81.21.Z
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
20 
81.22.Z
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
21 
81.29.Z
Pozostałe sprzątanie
22 
81.30.Z
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
23 
82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
24 
85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.
25 
96.03.Z
Pogrzeby i działalność pokrewna
26 
20.15 Z
Produkcja nawozów i związków azotowych

 

 


 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Ilość odsłon: 0
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu