od: 2006-10-10
suma odsłon: 1971871
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Tryb działania
2016-02-04 12:16 wykonał: Magdalena Krzyżanowska typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298)  przekształcających przedsiębiorstwo komunalne pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych" w Toruniu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Torunia, działającą na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

 

 Ponadto Spółka realizuje swoje obowiązki w oparciu o obowiązujące przepisy m.in.:

 • Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21)
 • Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

oraz:

 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Torunia, dokonany w dniu 17.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 13/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Lubicz, dokonany w dniu 17.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 6/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka, dokonany w dniu 18.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 5/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Obrowo, dokonany w dniu 10.08.2012 r., pod numerem rejestrowym 3/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Łysomice, dokonany w dniu 16.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 3/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Łubianka, dokonany w dniu 09.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 2/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Zławieś Wielka, dokonany w dniu 17.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 5/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Burmistrza Miasta Gniewkowo, dokonany w dniu 05.11.2014 r., ., pod numerem rejestrowym 14,
 • Pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze decyzji znak SG-I.7222.4.2013/MB z dnia 07.08.2013r. ze zmianami:
  • SG-I.7222.36.2014/MB z dnia 12.12.2014 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: j w
Data wytworzenia: 2006-01-15 15:03
Kto opublikował: j w
Data publikacji: 2006-01-15 15:03
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska 
Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-04 12:15
Ilość odsłon: 5327
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu