Numer ogłoszenia: 94636 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 94598 - 2013 data 08.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, fax. 056 6398120.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: