Numer ogłoszenia: 99754 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 34341 - 2013 data 06.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, fax. 056 6398120.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

II.2) Tekst, który należy dodać: